Person getting work done

“Đồng hành và sát cánh bên bạn từ năm 1969"

"Từ khi thành lập, CIGA đã can thiệp để điền vào khoảng trống giữa việc không thể thực hiện bồi thường và việc tiếp tục thanh toán. Đến nay, chúng tôi đã đảm nhận trách nhiệm của hàng trăm công ty bảo hiểm bị phá sản và đã chi trả hơn 9 tỷ đô la Mỹ cho các yêu cầu được bảo hiểm." 

"Liên hệ với chúng tôi"

818-844-4300
assistance@ciga.org

California Insurance Guarantee Association
P.O. Box 29066
Glendale, CA 91209-9066
Fax: 818-291-1863